Sad Nowoczesny 3/2019

Opis produktu

Sad Nowoczesny 3/2019

 

Rynek

Opłacalność produkcji jabłek w Polsce (cz. I) – dr Grzegorz Klimek

Ekonomiczne aspekty produkcji określonego gatunku owoców cieszą się tym większym zainteresowaniem sadowników, im większe są problemy tego rodzaju.

Ekonomiczna metryka odmian. Golden Delicious i Ligol – dr Grzegorz Klimek

Rozpoczynając cykl, który traktuje o ekonomicznej charakterystyce kilkunastu najważniejszych odmian jabłoni uprawianych w naszych sadach, mam świadomość jego ułomności. Zawiera się ona w tym, że mogę analizować jedynie rzeczywistość z lat ubiegłych. Ale też nie ma doskonalszej podstawy do przewidywania przyszłości, jak przeszłość właśnie.

Ekomarketing w trzech odsłonach – Agnieszka Okła-Wierzbicka

Każdy producent ekologiczny, w zależności od skali produkcji, może obrać inną strategię sprzedaży. Podczas konferencji ekologicznej (9 stycznia) towarzyszącej Targom Sadownictwa i Warzywnictwa w Nadarzynie zaprezentowano trzy różne podejścia.

 

TEMAT NUMERU: Ochrona – przygotowania do sezonu

Początek sezonu, czyli okres poprzedzający kwitnienie drzew, to strategiczny moment w prewencyjnym zwalczaniu najgroźniejszych chorób i szkodników. Kluczem do sukcesu są systematyczne lustracje, znajomość biologii agrofagów i trafienie z zabiegiem w odpowiedni moment. Wszystko sprowadza się do jednego – lepiej zapobiegać niż leczyć. Dlatego temu zagadnieniu poświęcamy marcowy temat numeru.

 

Lustracje w sadach. Okres bezlistny – Szymon Jabłoński

Obowiązkiem każdego sadownika jest racjonalna i przemyślana ochrona roślin jako istotny element w procesie ograniczania pozostałości substancji aktywnych w owocach. Programu ochrony nie da się zaplanować, często działamy pod wpływem zmieniających się warunków otoczenia, które wpływają na aktywność szkodników i patogenów. Dzięki lustracjom możemy potwierdzić obecność poszczególnych gatunków organizmów szkodliwych i jeszcze przed ruszeniem wegetacji mieć świadomość, z czym przyjdzie się zmierzyć w nowym sezonie.

Mszyce w sadach jabłoniowych. Zwalczanie przed i po kwitnieniu – Alicja Maciesiak

Mszyce każdego roku wyrządzają znaczne szkody w sadach. Ich żerowanie powoduje uszkodzenie liści, pędów i owoców, osłabienie wzrostu drzew, zmniejszenie wielkości i jakości plonu oraz rozprzestrzenianie się chorób wirusowych. Jak skutecznie walczyć z tymi szkodnikami?

Tarcznik niszczyciel – warto wiedzieć… – dr hab. Barbara H. Łabanowska, mgr Wojciech Piotrowski

Tarcznik niszczyciel był już przez nas omawiany w Sadzie Nowoczesnym (nr 1/2018). Dlaczego zatem wracamy do tego tematu? Przyczyna jest prozaiczna – rośnie potencjalne zagrożenie ze strony tego gatunku czerwca, a wraz z nim obawy o możliwość jego rozprzestrzeniania się w kraju. Celem jest uświadamianie producentów – sadowników, ale też szkółkarzy – o ryzyku pojawienia się nowego szkodnika i możliwościach jego zwalczania.

Zwójkówki liściowe w sadach ziarnkowych. Zwalczanie wiosną – Barbara Błaszczyńska

Zwójki liściowe są groźnymi szkodnikami przede wszystkim w sadach jabłoniowych, ale lokalnie spotykamy je także w sadach gruszowych, w których potrafią uszkodzić znaczny procent zawiązków. Niezwykle istotne jest wczesne podjęcie walki z tymi motylami.

Nowy sezon, stare zagrożenia – Wojciech Kukuła

Sezon sezonowi nierówny – rzeklibyśmy wspólnie jednym głosem sadowniczym, a jak echo potwierdziłby to każdy z osobna. I rzeczywiście każdy sezon jest inny, a tym samym wyjątkowy. Srogie zimy i śnieg po kolana pamiętamy już tylko z lat dzieciństwa lub zimowych wyjazdów w góry. Typowy przebieg pogody jest już rzadkością, normą zaś anomalie, jakie występują z coraz większą częstotliwością i nieprzewidywalnością. Jaki będzie nowy sezon 2019?

 

Agrotechnika

Jak produkuje się jakość – Piotr Gościło

W gospodarstwie Marcina Lisa z roku na rok plony są coraz większe. To skutek zmian w nasadzeniach i unowocześniania produkcji. – Wystarczy obserwować, jak zachowują się nowe odmiany i jak efektywne są innowacyjne sposoby prowadzenia sadów, wyciągać z tego wnioski i wprowadzać je w czyn – mówi sadownik.

Nawożenie wczesnowiosenne – Arkadiusz Sławiński

Czym i jak odżywiać drzewa wczesną wiosną, aby poprawić zapylenie i zawiązanie owoców?

Gdy sadzimy sad po sadzie – mgr inż. Zbigniew Marek

Presja czasu i głód ziemi w tradycyjnych rejonach sadowniczych powodują, że coraz częściej decydujemy się na wyrwanie starego sadu jesienią i sadzenie nowego już wiosną. Pomijamy w ten sposób właściwe zmianowanie, które pozwoliłoby glebie „odpocząć” od danej uprawy, zapobiegając jej degradacji.

Leksykon odmian. A jak Anita (Annus) – mgr inż. Agnieszka Głowacka

Jest to odmiana czereśni otrzymana w Budapeszcie w wyniku krzyżowania odmiany Truszenskaja 2 z siewką odmiany Germersdorfska, uzyskaną z wolnego zapylenia.

 

Ekologia

Sposób na uzyskanie ekologicznych owoców czereśni – dr hab. Elżbieta Rozpara

Uprawa czereśni w systemie ekologicznym jest możliwa. Jak ją prowadzić, aby uzyskać satysfakcjonujące efekty?

 

Mechanizacja

Ciekawostki z TSW – Henryk Czerwiński

Podczas ostatniej edycji Targów Sadownictwa i Warzywnictwa (14–15 stycznia, Nadarzyn) zadebiutowały w Polsce nowe marki maszyn sadowniczych oraz zaprezentowano innowacje w już nam znanych.

 

Przechowalnictwo

Sytuacja w chłodniach. Jest źle, będzie jeszcze gorzej… – dr Krzysztof P. Rutkowski

Za nami pierwsza część sezonu przechowalniczego 2018/2019. Dotychczasowe obserwacje dotyczące jakości owoców nie napawają optymizmem. Duże zróżnicowanie zarówno w wyglądzie, jak i jędrności oferowanych w handlu jabłek wydają się przysłowiową „pięta achillesową” polskiego sadownictwa.

 

Szymonów rozmowy w Sadzie

W co warto inwestować? – Szymon Jabłoński, Szymon Kamiński

W ostatnich latach jedynie ceny truskawek utrzymywały się na satysfakcjonującym poziomie. Niestety zawodziły ceny uzyskiwane za inne owoce jagodowe: czarną porzeczkę, aronię, agrest czy też w ostatnim czasie – malinę. Brak stabilizacji na rynku owoców, w tym również jabłek, przyczynił się do poszukiwania przez sadowników innych, bardziej dochodowych kierunków produkcji.

 

Prawo

Program azotanowy – nowe obowiązki rolników – Jacek Michalak

Od lipca ub.r. wszystkich rolników obowiązują nowe przepisy dotyczące stosowania azotu w gospodarstwach. Z jakimi zmianami to się wiąże?