042016

Sad Nowoczesny 4/2016

Opis produktu

W numerze 4/2016

Rynek
Koniec Eldorado? – Jolanta Szaciłło
Jaka jest sytuacja polskiego sadownictwa? Co nas czeka w najbliższych latach? Na te i wiele innych pytań starano się odpowiedzieć na konferencji „Jabłkowe problemy – sposoby ich rozwiązania” w Lublinie, 24 lutego.

TEMAT NUMERU: Przerzedzanie

Chemią w kwiaty i zawiązki – mgr inż. Karolina Felczak
Dlaczego ważne jest przerzedzanie i kiedy najlepiej je przeprowadzać? Autorka prezentuje dostępne na rynku preparaty do chemicznego przerzedzania kwiatów i zawiązków i podaje najważniejsze zasady ich stosowania.

Alternatywa dla chemii – Piotr Gościło
Przerzedzanie mechaniczne jest metodą bardziej wydajną niż chemiczne czy ręczne, w dużym stopniu nie zależną od warunków pogodowych, ponadto korzystnie wpływa na ograniczenie przemienności owocowania.

Przerzedzanie jest sztuką – Danuta Pyza-Grzybowska
W sytuacji nadprodukcji owoców, kiedy priorytetem staje się ich jakość, jest to bardzo ważny zabieg − uważa mgr Romuald Dziuban, kierownik wilanowskiego Sadu Doświadczalnego SGGW. Ponadto przerzedzanie zapobiega przemienności owocowania niektórych odmian.

Agrotechnika
Wspomaganie upraw w czasie przymrozków – Wiesław Ciecierski
Drzewa owocowe w większości przezimowały dobrze. Aura jest jednak na tyle nieprzewidywalna, że zawsze należy liczyć się z przymrozkami w czasie kwitnienia. Artykuł podpowiada, jak wspomóc drzewa owocowe w okresie występowania przymrozków?

Grusze w holenderskich sadach – Henryk Czerwiński
Relacja z wizyty w holenderskich sadach, gdzie grusze coraz częściej prowadzi się w systemie dwuprzewodnikowym.

Pszczoły w sadzie – Michał Piątek
Optymalne zapylenie jest niezbędnym warunkiem osiągnięcia zadowalających plonów nie tylko pod względem wielkości, lecz także jakości – owoców dorodnych, w pełni wykształconych. Jak zaprosić pszczoły do współpracy?

Brzoskwinie do sadów towarowych (cz. II) – dr inż. Mirosław Sitarek
Przydatność odmian brzoskwiń do uprawy w polskich warunkach oceniano w kolekcji Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. W pierwszej części artykułu (SN 3/2016) przedstawiono odmiany o wczesnej porze dojrzewania. Które z odmian dojrzewających w późniejszym okresie w największym stopniu spełniają oczekiwania polskich sadowników?

Malinowy cud – Jolanta Szaciłło
Malin jesiennych w 2015 roku było mało, więc ich cena poszybowała niebotycznie wysoko. Ci, którzy mieli co zbierać, dostawali w skupie więcej niż 10 zł/kg. Zresztą popyt na ten gatunek jest na ogół duży. Uprawa malin jest więc szansą, ale wiąże się też z wieloma zagrożeniami.

Ochrona
Parch jabłoni u progu nowego sezonu
– mgr Sylwester Masny
Parch jabłoni, powodowany przez grzyb Venturia inaequalis, pomimo że jest jedną z najlepiej poznanych chorób drzew owocowych, wciąż stanowi największe zagrożenie dla produkcji jabłek. Występowanie parcha i jego nasilenie zależą głównie od obecności i wielkości źródła infekcji, podatności odmian oraz przebiegu warunków atmosferycznych.

Uwaga na zagrożenie mączniakiem jabłoni
– mgr Sylwester Masny
W bieżącym sezonie nasilenie mączniaka jabłoni w wielu sadach może być większe niż rok temu i będzie wymagało wykonania dodatkowych zabiegów fungicydami mączniakobójczymi.

Jak się ustrzec przed zarazą ogniową – prof. dr hab. Piotr Sobiczewski
Zaraza ogniowa, jedna z najbardziej szkodliwych chorób jabłoni i gruszy, występuje już prawie we wszystkich rejonach sadowniczych naszego kraju, ale – zależnie od roku i lokalizacji – ze zmiennym nasileniem. Jak określić zagrożenie tą chorobą i jak ją zwalczać?

Kwietniowe zabiegi ochrony przed chorobami – Barbara Błaszczyńska
W kwietniu w sadach drzew ziarnkowych szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na zabiegi przeciwko parchowi i mączniakowi oraz na możliwość infekcji drzew bakterią wywołującą zarazę ogniową.

Owocnice – wzrost zagrożenia – dr Alicja Maciesiak
Od dwóch lat w rejonach sadowniczych coraz więcej uszkodzeń powoduje owocnica jabłkowa. W sadach śliwowych występują – owocnica żółtoroga i jasna.

Szkodniki minujące liście – dr Alicja Maciesiak
W niektórych rejonach sadowniczych należy zwrócić szczególną uwagę na obecność toczyka gruszowiaczka i pasynka jabłonika. Mogą one być zagrożeniem przede wszystkim w tych sadach, gdzie licznie wystąpiły w ubiegłym roku.

Pułapki w praktyce (cz. I) – Barbara Błaszczyńska
Termin zwalczania szkodników można precyzyjnie określić, przeprowadzając regularne lustracje sadów i jednocześnie korzystając z dostępnych systemów ostrzegania i prognozowania zagrożenia, m.in. pułapek feromonowych i lepowych.

Zalecenia ochrony przed szkodnikami w kwietniu – Barbara Błaszczyńska
Na co zwrócić uwagę, planując kwietniowe zabiegi ochrony sadów jabłoniowych i gruszowych przed szkodnikami?

Czym zwalczać chwasty w sadach? – dr hab. Jerzy Lisek
Herbicydy są najbardziej skuteczną i tanią metodą regulowania zachwaszczenia. Obecnie do sadów drzew owocowych jest zarejestrowane osiem substancji czynnych.

Opryskiwanie w środkowym okresie wegetacji – dr inż. Piotr Zasiewski
Drzewa i krzewy po wytworzeniu liści chronimy przed licznymi i zazwyczaj małymi zarodnikami chorób oraz przed niewielkimi szkodnikami. Jak na dużej powierzchni uzyskać maksymalny efekt?

Przechowalnictwo
Dłuższa trwałość pestkowych i jagodowych
– Agnieszka Okła
Stopień dojrzałości owoców w momencie zbioru to kluczowy czynnik decydujący o ich trwałości przechowalniczej oraz jakości w obrocie towarowym. Równie istotne są też warunki, w jakich produkt jest przechowywany.

Targowe nowości – Agnieszka Okła
Warunkiem handlu owocami na dalekich i wymagających rynkach jest ich wysoka jakość. Muszą one być przechowywane w ściśle określonych warunkach, tak aby w każdym momencie ich sprzedaży spełniały oczekiwania odbiorcy.

Prawo
Wydziedziczenie nie zawsze możliwe
– Alicja Moroz
Prawnik odpowiada na pytanie: Zamierzam wkrótce przekazać gospodarstwo sadownicze synowi w związku z przejściem na emeryturę. Słyszałem, że jeżeli przekażę je w darowiźnie, to pozostałe dzieci, których mamy jeszcze dwoje, będą mogły po mojej śmierci domagać się od syna zachowku. Co mogę zrobić, żeby zabezpieczyć syna przed tym? Czy, jeśli przekaże swój majątek w darowiźnie, to prawo do niego będzie miała również żona syna?

Prawo w pytaniach i odpowiedziach – Na pytania czytelników odpowiada  nasz prawnik Alicja Moroz. W tym miesiącu: Sprawy spadkowe można połączyć.
Pytania można nadsyłać do redakcji drogą elektroniczną (redakcja@sadnowoczesny.pl) lub pocztą tradycyjną (ul. Marciniaka 4, 04–682 Warszawa).

Opiekunowie wracają do ubezpieczenia w KRUS
– mgr inż. Ewa Jaworska-Spicak
W ostatnim okresie nastąpiły zmiany w ubezpieczeniu emerytalno-rentowym dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłki dla opiekuna.

Jednorazowy dodatek – zasady wypłaty – mgr inż. Ewa Jaworska-Spicak
Jednorazowy dodatek pieniężny został w 2016 r. wprowadzony dla niektórych świadczeniobiorców, w tym emerytów i rencistów KRUS, ze względu na niską w tym roku waloryzację świadczeń.