sn04_2018-okladka

Sad Nowoczesny 4/2018

Opis produktu

„Sad Nowoczesny” 4/2018 – główne zagadnienia

Rynek

Pamiętaj o umowie – Maciej Kania

Wprowadzona nowelizacja przepisów dotyczących obowiązku zawierania umów na dostawy produktów rolnych nakłada kary finansowe za ich brak lub błędne sporządzenie.

 

Rozmowa w Sadzie

Jesteśmy skazani na eksport – z dr. Tomaszem Lipą rozmawia Krzysztof Janisławski

Rozmowa z dr. Tomaszem Lipą, nowym przewodniczącym Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych w Lublinie.

 

TEMAT NUMERU: Nawożenie dolistne

Dokarmianie pozakorzeniowe drzew to praktyka coraz powszechniej stosowana w naszych sadach. Umiejętnie prowadzone pozwala uzyskać nie tylko stabilne, wyższe plony, lecz także poprawę jakości owoców. Dynamicznie wzrasta oferta nawozów, które można dostarczać dolistnie, pojawiają się nowe, lepsze rozwiązania odnośnie do formuły substancji odżywczych i substancji wspomagających. O tym, w jakich sytuacjach dokarmianie pozakorzeniowe jest potrzebne oraz w jaki sposób dostarczać poszczególne składniki drzewom, można dowiedzieć się z lektury artykułów zamieszczonych na najbliższych stronach.

Czy jest potrzebne? – mgr inż. Zbigniew Marek

Dolistne dokarmianie sadów ma swoich zwolenników i przeciwników – opinie potrafią być diametralnie różne. Zwolennicy skrajnych stanowisk mają to do siebie, że najczęściej trudno się z nimi dyskutuje…, a gdzie jest prawda?

Dokarmianie sadów w pierwszej części sezonu – mgr inż. Zbigniew Marek

Dokarmianie pozakorzeniowe stało się nieodzownym elementem sztuki sadowniczej. Jakie nawozy i o jakim składzie należy zastosować w poszczególnych fazach rozwojowych?

Sole, chelaty, aminokwasy – mgr inż. Zbigniew Marek

Na sklepowych półkach znajdziemy ogromny wybór nawozów, które można wykorzystać do dokarmiania pozakorzeniowego. Wszystkie zawierają składniki pokarmowe w formie dostępnej dla roślin. Jednak różnią się – nie tylko ceną.

 

Agrotechnika

Gibereliny i biostymulatory w praktyce – dr inż. Magdalena Kapłan

W trudnych warunkach uprawy pomocne są gibereliny i biostymulatory. Jak w ubiegłym roku wpłynęły na plon i jakość jabłek?

W ekskluzywnym klubie – Agnieszka Okła

Niektóre istnieją na rynku już kilka lat, inne dopiero go zdobywają. Łączy je to, że ich dostępność jest celowo ograniczana. Są sprzedawane jako towar ekskluzywny, przynosząc zwiększone zyski wąskiej grupie producentów. Odmiany klubowe, bo o nich mowa, stają się popularne nie tylko w Europie, lecz także na innych kontynentach. Prezentowano je na targach Fruit Logistica.

Apetyt na Galę – porady Adama Fury zanotowała Jolanta Szaciłło

Gala została wyhodowana w I połowie XX wieku w Nowej Zelandii, ale dopiero pod koniec ubiegłego stulecia zaczęła zdobywać nowe rynki i uznanie u producentów. Dziś sprzeda się ją wszędzie. Na co zwrócić uwagę w jej uprawie?

Wzrost do regulacji – Sylwia Ciara

Regularny plon wysokiej jakości zapewni równowaga między wzrostem wegetatywnym a rozwojem generatywnym. Można ją osiągnąć poprzez regulowanie siły wzrostu drzew.

Nie dać się przymrozkom – Arkadiusz Sławiński

W minionym roku przymrozki spowodowały redukcję plonu owoców nie tylko w naszym kraju, lecz także w wielu miejscach w Europie. Nie ma gwarancji, że nie wystąpią w obecnym sezonie. Jak można uniknąć strat?

Co wiemy o zapylaniu grusz? – dr hab. Monika Bieniasz

Choć dobór zapylaczy dla gruszy nie budzi tylu wątpliwości jak w przypadku czereśni czy jabłoni, to nie brakuje pytań dotyczących kwitnienia i zapylania tego gatunku.

Regulatory wzrostu w uprawie gruszy – Olgierd Runkiewicz

W nowoczesnej uprawie gruszy przydatne są regulatory wzrostu. Polskie prawo przewiduje zastosowanie kilku preparatów. Ja je stosować?

Jakość zaczyna się w szkółce – dr inż. Magdalena Kapłan

Korzystne warunki klimatyczno-glebowe na Lubelszczyźnie oraz dostępność gleb niewykorzystywanych sadowniczo i szkółkarsko umożliwiają produkcję materiału nasadzeniowego na najwyższym poziomie. Przykładem jest szkółka Marka Bielaka z Zagórza k. Bełżyc.

 

Szymonów rozmowy w Sadzie

 Regeneracja drzew po zimowych mrozach – Szymon Jabłoński, Szymon Kamiński

Zimą drzewa owocowe zapadają w stan spoczynku. Głównym czynnikiem determinującym ten proces jest coraz niższa temperatura powietrza. Rośliny stopniowo aklimatyzują się poprzez ograniczenie/zahamowanie wzrostu, zrzucanie liści itp. Natomiast problem pojawia się, gdy zimą mamy wiosnę.

 

Ochrona

Mszyce zwalczaj przed kwitnieniem – Barbara Błaszczyńska

Mszyce to najbardziej uciążliwe szkodniki. Mają nawet kilkanaście pokoleń w roku i bardzo duży potencjał rozrodczy. W sadach występuje kilka gatunków różniących się biologią i strategią zwalczania.

Miodówka – trudny przeciwnik – Barbara Błaszczyńska

Zwalczanie miodówki wymaga ogromnej uwagi, począwszy od okresu bezlistnego przez cały sezon wegetacji. Kiedy wykonać zabiegi? Jakie stosować insektycydy?

Środki grzybobójcze i bakteriobójcze – uzupełnienie – dr Hanna Bryk

Rozpoczął się sezon wegetacyjny. Warto więc zapoznać się z nowymi możliwościami ochrony roślin sadowniczych przed chorobami.

Rak bakteryjny na wiśni i czereśnie – Barbara Błaszczyńska

Ochronę chemiczną przed rakiem bakteryjnym drzew pestkowych zaczynamy już w okresie kwitnienia drzew. Jak ją skutecznie prowadzić?

Wokół glifosatu – dr hab. Jerzy Lisek, prof. IO

Glifosat jest podstawowym środkiem chwastobójczym wykorzystywanym w sadach. 27 listopada 2017 r. Komisja Europejska podjęła decyzję o pięcioletnim przedłużeniu licencji na stosowanie glifosatu w krajach Unii. Powyższa decyzja kończy dwuletni okres niepewności co do dalszych losów tego herbicydu i pozwala na jego użycie do 15 grudnia 2022 r. 

Jakość wody należy poprawić – Arkadiusz Sławiński

Temat kondycjonerów wody wzbudza w ostatnim czasie duże zainteresowanie zarówno wśród rolników, jak i świata nauki. Cykl artykułów poświęconych tym produktom rozpoczynamy od przybliżenia Czytelnikom właściwości wody, jedynego rozpuszczalnika środków ochrony roślin i nawozów dolistnych.

Racjonalne dawkowanie środków ochrony roślin (cz. II) – dr inż. Grzegorz Doruchowski

Środek ochrony roślin działa skutecznie tylko wtedy, gdy jego substancja czynna trafia na chronioną powierzchnię w odpowiedniej dawce. Jak ją określić?

Znoszenie trzeba ograniczać – dr inż. Artur Godyń

Podczas opryskiwania sadów zawsze pojawia się ryzyko znoszenia cieczy opryskowej. Temu niekorzystnemu zjawisku można i należy zapobiegać. Jak ocenić zagrożenie? W jaki sposób ograniczyć znoszenie?