sn06_2018_okladka

Sad Nowoczesny 6/2018

Opis produktu

„Sad Nowoczesny” 6/2018

Rynek

Czy jeszcze będziemy dumni z polskiego jabłka? (cz. II) – Krzysztof Janisławski

Kontynuując relację z konferencji w Lublinie (22 marca), przytaczamy główne myśli z wystąpienia Zbigniewa Chołyka, prezesa spółki LubApple. Skoncentrował się on na problemach z eksportem polskich jabłek, dzieląc zagrożenia na trzy grupy.

Europejskie jabłka – Henryk Czerwiński

Jakie są tendencje w europejskim sadownictwie? Które kraje rozwijają produkcję? Jakie odmiany dominują w uprawie? Mówił o tym Peter van Arkel, holenderski doradca, podczas konferencji „Zagrożenia w polskim sadownictwie i sposoby ich łagodzenia „ (22 marca, Lublin).

 

Innowacje

 Nauka praktyce – Agnieszka Okła

Od 2016 r. w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach realizowany jest projekt Inno Fruit. Jakie są podejmowane działania w kierunku upowszechniania innowacyjnych technologii produkcji owoców?

 

TEMAT NUMERU: Wapń

Wapń jest składnikiem ściany komórkowej i w związku z tym wpływa bezpośrednio na jędrność owoców. Wyższa jędrność gwarantuje z kolei lepszą ich trwałość pozbiorczą oraz mniejszą podatność na choroby grzybowe. Wzmocnienie skórki owoców skutkuje również jej większą trwałością. Mimo iż pierwiastek ten jest najintensywniej pobierany przez rośliny sadownicze, to jest dość słabo dystrybuowany w roślinie, czego konsekwencją jest niski jego poziom w owocach. Jakie czynniki decydują o prawidłowym zaopatrzeniu jabłek w wapń? Co było przyczyną problemów w ubiegłym roku? Jakie nawozy wybierać? Odpowiedź na te pytania znajdą Państwo na kolejnych stronach naszego czasopisma.

Temat numeru poświęcamy jabłoniom, ale producenci innych gatunków także powinni dbać o prawidłowe zaopatrzenie roślin w ten składnik mineralny. W uprawie wiśni i czereśni brak wapnia powoduje m.in. pękanie owoców. Gruszki charakteryzują się wyższą zawartością Ca w miąższu niż jabłka, ale dokarmianie pozakorzeniowe jest niezbędne dla uniknięcia np. skorkowacenia, lucernowatości i rozpadu miąższu czy też oparzelizny starczej.

Kluczowy pierwiastek – Wiesław Ciecierski

Wapń – jeden z ważniejszych składników pokarmowych – istotnie wpływa na procesy fizjologiczne zachodzące w roślinach, które przekładają się na ilość i jakość plonu. Szczególne wymagania wobec wapnia mają jabłonie.

Wapń – ciągle problemem – Arkadiusz Sławiński

Temat dostarczania wapnia do owoców poruszany jest rokrocznie zarówno podczas zimowych szkoleń, jak i w trakcie sezonu wegetacyjnego. Niestety, problem z niedoborem tego makroelementu w owocach istnieje, a miniony sezon był tego przykładem.

Jaki wybrać nawóz? – Wiesław Ciecierski

Pisząc o dolistnym dokarmianiu wapniem, należy przede wszystkim mieć na uwadze formę chemiczną, w jakiej ten składnik jest aplikowany na jabłonie.

 

Agrotechnika

Dokarmianie w okresie letnim – Zbigniew Marek

Od połowy czerwca, gdy nie grożą nam przymrozki, a po opadzie czerwcowym potrafimy już dość ściśle określić ilość pozostałych na drzewach owoców, trzeba przyjąć strategię dokarmiania na dalszą część sezonu. Na co należy zwrócić uwagę?

Woda to plon – Maciej Kania

W nowoczesnym sadzie czy na plantacji w naszych warunkach klimatycznych bez instalacji nawodnieniowej nie osiągniemy plonowania na pożądanym poziomie. Z jakimi kosztami wiąże się budowa systemu nawadniania kroplowego?

Przystępujemy do fertygacji – dr inż. Andrzej Grenda

Fertygacja jest systemem zasilania roślin składnikami pokarmowymi dostarczonymi przez nawodnienie. Co należy wiedzieć, planując wprowadzenie tej metody nawożenia w sadach i na plantacjach roślin jagodowych?

Jakie nawozy z wodą? – Zbigniew Marek

Coraz częściej wykorzystujemy systemy nawadniające do aplikowania nawozów, co pozwala na bardzo szybkie podanie składników pokarmowych bezpośrednio w strefę systemu korzeniowego. Taka forma nawożenia nazywana jest fertygacją i wymaga zastosowania odpowiedniej ilości nawozów.

Złoty i czerwony Delicious – „Okiem doradcy” Adama Fury

Wzrost zainteresowania odmianą Golden Delicious i mutantami Red Deliciousa jest spowodowany głównie dostosowaniem się do nowych rynków zbytu. Na co zwrócić szczególną uwagę w ich uprawie?

Średnio późne i późne odmiany czereśni do produkcji towarowej – dr hab. Elżbieta Rozpara

jak w kolekcji skierniewickiego Instytutu sprawdzają się odmiany średnio późne i późne, czyli te, których owoce dojrzewają od 5. do 8. czereśniowego tygodnia?

 

Szymonów rozmowy w sadzie

ryginał czy podróbka? – Szymon Jabłoński, Szymon Kamiński

Stojąc przed wyborem – tańczy, ale słabo działający środek, czy droższy, ale skuteczny i bezpieczny – wybór wydaje się być oczywisty. A jednak…

 

Ochrona

Chronić skutecznie i bezpiecznie – prof. dr hab. Remigiusz W. Olszak

Towarowa produkcja wysokiej jakości płodów rolnych, także owoców, oraz uzyskiwanie odpowiedniej wielkości plonów są w decydującym stopniu uzależnione od skutecznej ochrony roślin przed agrofagami. Jednak jakość owoców to także gwarancja, że nie zawierają substancji, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumenta.

Wyjątkowy początek sezonu – Wojciech Kukuła

Obecny sezon można określić jako wyjątkowy. Z jednej strony występują sprzyjające warunki dla wzrostu i rozwoju roślin, z drugiej zaś aura nie sprzyja rozwojowi niektórych chorób, co przekłada się na ograniczenie kosztów ochrony.

Nie tylko zwijają liście – Barbara Błaszczyńska

Zwójkówki liściowe to ważna grupa szkodników, która może być dużym zagrożeniem dla plonu. Największe starty mogą spowodować w sadach jabłoniowych, w mniejszym stopniu – w gruszowym. Kiedy i jak należy je zwalczać?

Jak zagospodarować pozostałości środków ochrony roślin – dr inż. Artur Godyń

Środki ochrony roślin niewykorzystane w całości do zabiegów lub przeterminowane należy zagospodarować w sposób bezpieczny dla ludzi, zwierząt i środowiska. Dotyczy to m.in. cieczy użytkowej w zbiorniku opryskiwacza pozostałej po zabiegu oraz popłuczyn po jego umyciu, a także niewykorzystanych preparatów, które – zalegając w magazynie – ulegają przeterminowaniu i jako niepełnowartościowe muszą zostać zutylizowane.

 

Opakowania

Wygląd ma znaczenie – Agnieszka Okła