okladak-sn-7

Sad Nowoczesny 7/2017

Opis produktu

„Sad Nowoczesny” 7/2017 – główne zagadnienia

Rynek
Ekonomiczna ocena odmian – dr Grzegorz Klimek

Średnie koszty produkcji kilograma jabłek, którymi posługujemy się najczęściej, gdy mowa o opłacalności produkcji, stanowią niezbędny punkt wyjścia do ekonomicznych analiz dotyczących danego sezonu. Sadownik woli jednak wiedzieć, jakie ceny uzyskiwano ma konkretną odmianę, jak ona plonowała, jakie były koszty jej produkcji i, nade wszystko, jakie przynosiła dochody.

O rynku i prawie – Jolanta Szaciłło
Zdaniem prof. Eberharda Makosz w tym roku ten, kto będzie miał jabłka, będzie miał pieniądze. Zbiory będą mniejsze nie tylko z powodu przymrozków. Nie owocuje wiele odmian charakteryzujących się przemiennym owocowaniem. Obserwujemy też inwazję chorób i szkodników. Zarówno na XX Sympozjum KUPS w Wiśle (17–19 maja), jak i na Konferencji Krajowego Stowarzyszenia Przetwórców Owoców i Warzyw w Kielcach (26 maja) poruszane tematy wzbudziły żywą dyskusję.

Eksport przetwórstwem stoi – Jolanta Szaciłło
Podczas sympozjum w Wiśle i konferencji w Kielcach dr Bożena Nosecka podsumowała sezon 2016 w produkcji surowca oraz w eksporcie koncentratów soków owocowych i mrożonek.

(Nie)kolorowe prognozy – Jolanta Szaciłło
Na konferencji w Kielcach Adam Miłoszewski (Go Frost Servis) i Romuald Ostasiuk (Real Partner) pokusili się o prognozę zbiorów owoców kolorowych według stanu na 21. tydzień roku.

A może sad przemysłowy? – rozmowa z Marcinem Gajo i Helmutem Stoegerem z firmy Austria Juice Poland Sp. z o.o., która skupuje i przetwarza na koncentrat duże ilości owoców.

TEMAT NUMERU: Chronimy latem

Mszyce wciąż zagrażają – dr Alicja Maciesiak
Mszyce każdego roku wyrządzają znaczne szkody w uprawach sadowniczych. Które gatunki są najgroźniejsze w produkcji jabłek i jak je zwalczać w dalszej części sezonu?

Zwójkówki nadlatują! – dr Zofia Płuciennik
W sadach jabłoniowych szczególnie duże szkody powodują zwójkówki liściowe, ponieważ ich gąsienice nie tylko żerują na liściach, lecz także uszkadzają owoce. Jaka strategia ochrony będzie skuteczna?

Przędziorki nadal szkodliwe – dr Alicja Maciesiak
W wielu sadach przędziorki zwalcza się wczesną wiosną, w innych – tuż przed kwitnieniem lub po jego zakończeniu. Jednak latem nawet tam, gdzie dotychczas wykonywano zabiegi, liczebność i szkodliwość tych roztoczy bardzo szybko wzrasta. Jakie zabiegi są najbardziej efektywne?

Owocówka i roztocza na śliwach – Barbara Błaszczyńska
Na jakie szkodniki śliw powinniśmy zwrócić uwagę, planując zabiegi ochrony? Czy ewentualny brak plonów zwalnia nas z obowiązku wykonania zabiegów?

Szkodniki wiśni i czereśni. Zabiegi w pełni lata – Barbara Błaszczyńska
W sadach, które nie ucierpiały w wyniku wiosennych przymrozków, w lipcu trwają zbiory późnych odmian czereśni i zaczynają się zbiory wiśni. Niezależnie od tego, czy drzewa owocują, czy też nie, należy pamiętać o zabiegach ochrony. Co jest istotne w tym sezonie?

Plamistość i zgnilizny – Barbara Błaszczyńska
Na jakie choroby drzew pestkowych powinniśmy zwrócić uwagę w lipcu? Jak skutecznie ochronić sady?

Agrotechnika

U progu lata – Adama Fury wysłuchała Jolanta Szaciłło
Jak dotychczasowy przebieg warunków atmosferycznych wpłynął na zawiązywanie owoców? Czy będzie konieczne przerzedzanie? Na jakie zabiegi należy zwrócić szczególną uwagę na początku lata?

Po wiośnie, przed latem – Piotr Gościło
W szkoleniu zorganizowanym przez firmy BASF i Agrosimex w Sadowniczym Centrum Kompetencji BASF (27 maja, Skowronki) uczestniczyli sadownicy z całej Polski. Zaprezentowano doświadczenia rejestracyjne i wdrożeniowe. Sad wdrożeniowy stanowi część gospodarstwa Piotra Korczaka – wprowadzane są tam nowe rozwiązania, których celem jest poprawa wielkości i jakości plonów.

Poprawić wybarwienie – Arkadiusz Sławiński
Sadownicy mają niewielkie możliwości ingerowania w procesy poprawiające wybarwianie się jabłek, jednak splot kilku metod agrotechnicznych pozwala istotnie poprawić ten parametr. Na co należy zwrócić szczególną uwagę?

W drodze do jakości. Czerwone i z rumieńcem – mgr inż. Zbigniew Marek
Genotyp i dostęp światła najsilniej wpływają na wytworzenie rumieńca u jabłek. O ich wybarwianiu się decydują też: zastosowana podkładka, rodzaj gleby w sadzie, układ pogody w okresie przedzbiorczym oraz prawidłowe zaopatrzenie owoców w wodę i składniki pokarmowe.

Czerwonoowocowe po holendersku – Agnieszka Okła
Czerwone wybarwienie jabłka nie zawsze świadczy o jego dojrzałości i smakowitości. A przecież wszystkie te parametry muszą być spełnione, aby zmieścić się w kryteriach jakości handlowej. Jak radzą sobie z tym Holendrzy?

Więcej światła – Sylwia Ciara
W naszych warunkach klimatycznych niełatwo jest uzyskać owoce dostatecznie wybarwione ze względu na problem z dostępem odpowiedniej ilości światła do korony. Jakie metody pomagają zwiększyć nasłonecznienie?

Sady, w których królują pszczoły – Agnieszka Okła
Bracia Przemysław i Damian Kapkowie maja osobne gospodarstwa (Karnków, gm. Głowno), ale wzajemnie wspierają się w ich prowadzeniu. Łączy ich cos jeszcze. od niedawna prowadzą firmę oferującą ogrodnikom plastry hodowlane m.in. dla murarki.

Szymonów rozmowy w sadzie – stała rubryka doradców i producentów owoców Szymona Jabłońskiego i Szymona Kamińskiego, prowadzących blog z filmami sadowniczymi
Cytosporoza jabłoni – Szymon Jabłoński, Szymon Kamiński
Najbardziej narażone na działanie niekorzystnych czynników atmosferycznych są młode drzewka. Mroźna zima lub susza mogą spowodować uszkodzenia kory, które są idealnym miejscem wnikania czynników chorobotwórczych. W przypadku chorób kory i drewna czasem trudno na pierwszy rzut oka zidentyfikować sprawcę. W tym miesiącu prezentujemy ciekawy przypadek, z którym zgłosił się do nas jeden z naszych czytelników.