Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni. Cz. II, tom II

Opis produktu

Ryciny nr: 134, 146, 182, 223, 255 i 327, które w poprzednich wydaniach podręcznika były zamieszczone w plikach PDF na płycie CD stanowiącej dodatek do książki, można pobrać, klikając w link pod okładką.

Podręcznik przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i policealnych kształcących w zawodzie technik architektury krajobrazu. Ze względu na bardzo duży materiał ilustracyjny, niezbędny do zrozumienia technologii wykonania pewnych konstrukcji, zakres tematyczny dotyczący elementów małej architektury został omówiony w dwóch kolejnych tomach. W pierwotnych planach wydawniczych elementy małej architektury miały być opisane całościowo w tomie II – wzmianka na ten temat znalazła się w tomie I części drugiej podręcznika. Uznaliśmy jednak wspólnie z autorem, że rozbicie tego obszernego materiału na dwa tomy ułatwi uczniom i nauczycielom korzystanie z podręcznika.

Tom II obejmuje:

  • nawierzchnie – drogi i place;
  • pochylnie;
  • schody ogrodowe;
  • murki ogrodowe;
  • ogrodzenia.

Z podręcznika mogą również korzystać studenci wydziałów ogrodniczego i architektury krajobrazu oraz wszyscy zajmujący się zawodowo projektowaniem terenów zieleni.