Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni. Cz. II, tom III

Opis produktu

Podręcznik zawiera płytę CD z przykładowymi projektami ogrodów.

Podręcznik przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i policealnych kształcących w zawodzie technik architektury krajobrazu. Ze względu na bardzo duży materiał ilustracyjny, niezbędny do zrozumienia technologii wykonania pewnych konstrukcji, zakres tematyczny dotyczący elementów małej architektury został omówiony w dwóch kolejnych tomach. W pierwotnych planach wydawniczych elementy małej architektury miały być opisane całościowo w tomie II – wzmianka na ten temat znalazła się w tomie I części drugiej podręcznika. Uznaliśmy jednak wspólnie z autorem, że rozbicie tego obszernego materiału na dwa tomy ułatwi uczniom i nauczycielom korzystanie z podręcznika.

Tom III obejmuje:

  • podpory dla pnączy (trejaże i pergole);
  • ozdobne zbiorniki wodne;
  • mostki, kładki i pomosty;
  • tarasy;
  • elementy wyposażenia terenów zieleni (ławki ogrodowe, kosze na śmieci, tablice informacyjne, budki dla ptaków);
  • oświetlenie;
  • instalacje nawadniające;
  • konstrukcje zielonych dachów;
  • urządzenia i elementy wyposażenia terenów zabaw dla dzieci;
  • konserwację i naprawę dróg oraz urządzeń małej architektury.

Z podręcznika mogą również korzystać studenci wydziałów ogrodniczego i architektury krajobrazu oraz wszyscy zajmujący się zawodowo projektowaniem terenów zieleni.