wiom12_2018internet

WiOM Warzywa i Owoce Miękkie 12/2018

Opis produktu

SPIS TREŚCI NR 12/2018

Rubryki

Serwis informacyjny

Pytania Czytelników

Spotkania branżowe

Czy znasz ten produkt?

Bazar i hurt

Cebulowy spadek

Jakość – Quality

Ochrona

Schronienie czy grób?

Ogrodnicze sprawy

Podatek na rok 2019

Ekologicznie

Ekologiczna Janówka

Recyklingowane ulepszacze

Ogrodnik zarządza

Rehabilitacja lecznicza w KRUS

Pytania do ekspertki KRUS

Nowe zasady (cz. II)

Nasze seminaria

Dynie nie tylko na niedzielę

Wachlarz odmian

Portrety

Na co chorują kapusty w przechowalni? (cz. II)

Szkodniki kapusty przed zbiorem (cz. II)

Gospodarskie przetwarzanie

Druga noga

Uprawa

Wczesne kapustne

Dbałość od początku

Specjalizacja w ogórkach

Poplonowe perypetie

Debatowano o zdrowotności nasion

Paliki duże i małe

Jaki był rok?

Jak przygotować pożywkę do fertygacji?

Odmiany

Na co patrzeć? (ogórek)

Odmiany w Łyskach

Warzywa z Gołuchowa Technika

Zadbać o wodę

Zimowy odpoczynek