tur1

Zbiór zadań przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik turystyki wiejskiej – kwalifikacja T.8.

Opis produktu

Zbiór zawiera przykładowe testy egzaminacyjne etapu teoretycznego oraz zadania egzaminacyjne etapu praktycznego dla uczniów przygotowujących się do egzaminu zawodowego na nowych zasadach z kwalifikacji T.8. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego.