zbior_zadan_r11_okladka
Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Zbiór zadań przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikację ROL. 11. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt.

Opis produktu

Zbiór zawiera przykładowe testy egzaminacyjne etapu teoretycznego oraz zadania egzaminacyjne etapu praktycznego dla uczniów przygotowujących się do egzaminu zawodowego z kwalifikacji R.11 – Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej.