Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Zbiór zadań przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik rolnik – kwalifikacja R.16

Opis produktu

Zbiór zawiera przykładowe testy egzaminacyjne etapu teoretycznego oraz zadania egzaminacyjne etapu praktycznego dla uczniów przygotowujących się do egzaminu zawodowego na nowych zasadach z kwalifikacji R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.