zbior_zadan_r11_okladka
Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Zbiór zadań przygotowujących do egzaminu w zawodzie technik weterynarii – kwalifikacja R.11

Opis produktu

Zbiór zawiera przykładowe testy egzaminacyjne etapu teoretycznego oraz zadania egzaminacyjne etapu praktycznego dla uczniów przygotowujących się do egzaminu zawodowego z kwalifikacji R.11 – Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej.