pnwp_2018_okladka_internet

Poradnik nawożenia warzyw polowych

  • Autor: dr hab. Piotr Chohura
  • Format: A4
  • Promocja: Do zamówionej rocznej prenumeraty czasopisma "WiOM Warzywa i Owoce Miękkie" Poradnik Nawożenia Warzyw Polowych dodajemy bezpłatnie.
  • W sprzedaży: od 16 lutego 2018

Opis produktu

Zadaniem Poradnika jest pomoc producentom warzyw polowych we właściwym wykonaniu zabiegu nawożenia. Publikacja składa się z części ogólnej i tabelarycznej.

W części ogólnej Poradnika autor – dr. inż. Piotr Chohura z Katedry Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – scharakteryzował nawozy oraz przedstawił warunki ich skuteczności; opisał funkcje składników pokarmowych oraz czynniki mające wpływ na prawidłowe odżywienie roślin. Autor scharakteryzował nawozy mineralne (w tym zasady ich prawidłowego stosowania) oraz biostymulatory i środki poprawiające właściwości gleby, a także przypomniał znaczenie nawożenia organicznego. Bardzo pomocne w praktyce z pewnością będą przedstawione w Poradniku zasady obliczania dawek nawozów oraz pobierania prób glebowych. Duża część publikacji jest poświęcona nawożeniu poszczególnych gatunków warzyw (wymagania pokarmowe i nawozowe, wskazówki dotyczące nawożenia).

W części tabelarycznej Poradnika zawarto informacje dotyczące wybranych nawozów i środków dostępnych na rynku.