UDOSTĘPNIENIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
PLANU POŁĄCZENIA
SPÓŁKI POLSKIE WYDAWNICTWO ROLNICZE SP Z O.O W POZNANIU
i
SPÓŁKI „HORTPRESS” SP Z O.O W WARSZAWIE

Zarząd Spółki: Polskie Wydawnictwo Rolnicze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, niniejszym informuje, że w dniu 18 września 2019 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany Plan Połączenia spółek: Polskie Wydawnictwo Rolnicze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu jako Spółki Przejmującej i „HORTPRESS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie jako Spółki Przejmowanej.

Mając powyższe na uwadze Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych, udostępnia na stronie internetowej Spółki, bezpłatnie do publicznej wiadomości przyjęty Plan Połączenia wraz z jego załącznikami.

Data publikacji: 27.09.2019 godz. 10:20.

Plan połączenia  – plik pdf