Hortpress Sp. z o.o.
ul. Wołoska 7
Budynek Mars, klatka D (1. piętro)
02-675 Warszawa
Tel. 22 45 46 100

E-mail: biuro@hortpress.com
E-mail: info@hortpress.com
E-mail: zamowienia@hortpress.com

Magazyn
ul. Wołoska 7, tel: 22 454 61 08 lub 603 072 910

Dane rejestracyjne firmy:
Firma: Hortpress Sp. z o.o.
Adres siedziby: ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa

Oznaczenie sądu rejonowego: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw (KRS): 0000028152
Regon: 002003965
NIP: 526-000-23-46
Wysokość kapitału zakładowego: 815 000,00 zł

Zarząd:
Adam Koziolek – prezes zarządu
Krzysztof Wróblewski – członek zarządu

Numery rachunków:

  • 34 1160 2202 0000 0001 1709 0735
    (dla odbiorców indywidualnych przy przedpłatach za prenumeratę i książki).
  • 79 1160 2202 0000 0001 1709 0701
    (dla firm i instytucji przy płatnościach za faktury i faktury pro-forma)

Account number: IBAN: PL79 1160 2202 0000 0001 1709 0701 (for foreigners).
BIC/S.W.I.F.T.: BIGBPLPWXXX

Proszę uzupełnić pole...
Proszę uzupełnić pole...
Proszę uzupełnić pole...
Proszę uzupełnić pole...