Sklep internetowy www.hortpress.com prowadzi:

Viridia AB Sp. z o.o.
al. Krakowska 4/6
02-284 Warszawa
tel. 696-031-512
e-mail: zamowienia@viridia.pl

Dane rejestracyjne firmy:
Firma: Viridia AB Sp. z o.o.
Adres siedziby: ul. Meander 23, 02-781 Warszawa

Oznaczenie sądu rejonowego: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw (KRS): 0000790928
Regon: 383637769
NIP: 951-24-85-985
Wysokość kapitału zakładowego: 5 000,00 zł

Zarząd:
Tomasz Majchrowski – Prezes Zarządu

Numer rachunku bankowego:

  • Bank Millennium SA 29 1160 2202 0000 0003 8167 7725

 

Właścicielem sklepu internetowego www.hortpress.com jest:
Hortpress Sp. z o.o.
ul. Wołoska 7
02-675 Warszawa
Oznaczenie sądu rejonowego: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS
Numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw (KRS): 0000028152
Regon: 002003965
NIP: 526-000-23-46
Wysokość kapitału zakładowego: 815 000,00 zł

Proszę uzupełnić pole...
Proszę uzupełnić pole...
Proszę uzupełnić pole...
Proszę uzupełnić pole...