Hortpress Sp. z o.o. powstała w 1990 r. Wydaje czasopisma i książki o tematyce ogrodniczej i rolniczej oraz podręczniki dla średnich szkół rolniczych i ogrodniczych. Hortpress jest wydawcą miesięczników “Agrotechnika”, “Sad Nowoczesny” oraz “WiOM Warzywa i Owoce Miękkie”, dwumiesięcznika “Pod Osłonami”, kwartalnika “Biuletyn Producenta Pieczarek”, a także portali internetowych: www.agro-technika.pl, www.sadnowoczesny.pl, www.warzywaiowoce.pl oraz serwisu z zakresu ochrony roślin www.abcochronyroslin.pl.

Redakcje czasopism i książek współpracują niemal ze wszystkimi akademickimi placówkami naukowymi, instytutami i ośrodkami związanymi z branżą ogrodniczą i rolniczą. Jesteśmy obecni na imprezach targowych i konferencjach o tematyce ogrodniczej i rolniczej. Nad wieloma obejmujemy patronat medialny.

NASZE MARKI

slide1
slide2
slide3
slide1