Polityka Prywatności

Świadcząc usługi w ramach niniejszego serwisu Hortpress Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 7, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000028152; NIP 526-000-23-46; REGON : 002003965, zwana dalej „Hortpress” gromadzi i przechowuje dane na temat Użytkowników serwisu, wykorzystuje je do realizacji usług świadczonych na żądanie Użytkownika, bądź innych działań, na które wyraził on zgodę.

NASZE PRIORYTETY                       

Podstawowym celem Hortpress jest dostarczanie wszystkim Państwu bieżącej, kompleksowej informacji o tym, co dzieje się na rynku Agro.

Zależy nam na tym, aby dostarczana wiedza i informacje wspierały Państwa działania i pozwalały maksymalizować osiągane wyniki. Chcemy, aby mieli Państwo szybki dostęp do rzetelnych danych o nowych rozwiązaniach, sprzęcie i usługach.

Docieramy do Państwa z tymi wiadomościami różnymi kanałami: poprzez wydawane czasopisma, newslettery, seminaria, ale również przez kontakt bezpośredni – na targach i w rozmowach telefonicznych. Takie rozwiązania jak emailing, czy kontakt sms – dają nam szanse na przesłanie szybkiej informacji.

Na potrzeby realizowanych kontaktów z Państwem zbieramy w naszej bazie takie dane kontaktowe (email, nr telefony, adres) jak również informacje o tym, czym się Państwo zajmują – dzięki temu możemy odpowiednio dopasowywać zakres i tematykę dostarczanych Państwu wiadomości.

Ochrona danych osobowych jest dla nas priorytetem. Nie sprzedajemy Państwa danych, ani nie udostępniamy ich podmiotom trzecim. Wszelkie działania realizujemy w ramach naszej grupy kapitałowej składającej się z Wydawnictw:  Hortpress, Polskie Wydawnictwo Rolnicze i Biura Badań Rynkowych AgriContact.

Staramy się ułatwiać Państwu komunikację w sprawach dotyczących danych osobowych udostępniając takie kanały komunikacji jak telefon, email, formularz i oczywiście tradycyjną pocztę. Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat celów, do których przetwarzamy Państwa dane i podstaw prawnych, na jakich działamy zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) i przepisami prawa krajowego.

Poniżej opis dotyczący zbieranych danych.

A. PLIKI COOKIES

I. DEFINICJE

Cookies – dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Serwisu.
Cookies Usługodawcy – Cookies zamieszczane przez Usługodawcę, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu.
Cookies Zewnętrzne – Cookies zamieszczane przez Partnerów Usługodawcy, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
Urządzenie – elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu;
Usługodawca – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Hortpress Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu w jakikolwiek sposób.

 

II. RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES

Stosowane przez Usługodawcę Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Usługodawca wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia;
b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika.

Mechanizm plików Cookies (zarówno sesyjnych, jak i trwałych) nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Za pomocą plików Cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

 

III. CELE W JAKICH WYKORZYSTYWANE SĄ COOKIES

Usługodawca wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
a) konfiguracji Serwisu – dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu;
b) analiz i badań oraz audytu oglądalności – zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych, tworzenia anonimowych statystyk za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają z niego, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości;
c) świadczenia usług reklamowych – prezentowania przekazów reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika;

Usługodawca wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
a) konfiguracji Serwisu – dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z Serwisu;
d) analiz i badań oraz audytu oglądalności – zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych;
e) świadczenia usług reklamowych – prezentowania przekazów reklamowych dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzi analitycznych.

 

IV. MOŻLIWOŚCI OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU PRZEZ COOKIES

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
3. Zmiana ustawień przeglądarki, aby wyłączyć automatyczne zapisywanie cookies:

B. DANE OSOBOWE

1. MIEJSCA POZYSKANIA DANYCH OSOBOWYCH

Korzystając z serwisów należących do Hortpress, bądź pozostałych podmiotów powiązanych kapitałowo z Hortpress (Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o. o. i Biuro Badań Rynkowych AgriContact Sp. z o.o) Użytkownicy w celu realizacji zamówionych przez nich usług mogą poprzez wypełnienie specjalnych formularzy przekazać Administratorowi swoje dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, warunkuje jednak korzystanie z bezpłatnych usług jak np: zamówienie pokazowego egzemplarza czasopisma, bądź publikacji, czy opracowania, newslettera, etc.

Administrator może pozyskiwać dane osobowe również poza serwisami w ramach innych realizowanych działań.

2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zebrane przez PWR dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylania dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO lub Ogólne Rozporządzenie 2016/679) i przepisami prawa krajowego dotyczącymi ochrony danych osobowych.

3. KLAUZULA INFORMACYJNA

3.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hortpress Sp. z o.o. (dalej: Hortpress) z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 7, 02-675 Warszawa, , NIP: 526-000-23-46, KRS 0000028152.

Dane te mogą być udostępniane pozostałym spółkom z grupy kapitałowej (dalej: Grupa PWR): Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej: PWR) z siedzibą w Poznaniu przy ul. Metalowej 5, 60-118 Poznań, NIP 7780164903, KRS 0000101146 i Biuro Badań Rynkowych AgriContact Sp. z o.o. (dalej AgriContact), z siedzibą w Poznaniu, ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań, KRS 0000527843

3.2. Kontakt z Administratorem również w sprawach Państwa danych osobowych może być realizowany listownie na adres: Hortpress Sp. z o.o., ul. Wołoskiej 7, 02-675 Warszawa, a także przez: e-mail: biuro@hortpress.; telefonicznie: 22 454-61-00 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00); formularz: aktualizacja danych/ograniczenie kontaktu/wycofanie zgody http://aktualizacja.pwr.agro.pl

3.3. Zakres przetwarzanych danych

Poza plikami cookies, przetwarzamy też dane które podają nam Państwo wypełniając formularze na stronach www takie jak: zapis na newsletter, zamówienie prenumeraty, etc. Należą do nich: imię, nazwisko, numer telefonu, fax, dane adresowe, nazwa podmiotu, adres IP, informacje o prowadzonej działalności. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do zrealizowania danej usługi.

3.4. Cele i podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych

Pani/Pana dane są przez nas wykorzystywane w następujących celach

  • realizacja umów: prenumeraty, newsletterów, szkoleń, etc. (art.6 RODO ust.1 lit b)
  • realizacja obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust.1. lit. c)
  • realizacja drogą pocztową marketingu dot. usług i produktów Hortpress, PWR, AgriContact i naszych kontrahentów (art.6 RODO ust.1 lit. f – nasz uzasadniony interes to możliwość dostarczania informacji o produktach i usługach podmiotów z grupy i naszych kontrahentów)
  • realizacja przez nas działań marketingowych dot. usług i produktów Hortpress, PWR, AgriContact i naszych kontrahentów poprzez telefon, sms, mms, email –  w zależności od udzielonych przez Państwa zgód (wynikających z ustaw o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Prawo telekomunikacyjne, a także art.6 RODO ust.1 lit. f, gdyż naszym uzasadnionym interesem jest realizacja marketingu bezpośredniego dotyczącego oferty podmiotów z Grupy PWR i ich kontrahentów, po zakończeniu umowy na podstawie art. 6 RODO ust.1 lit. a)
  • realizowania badań jakości oferowanych usług (art. 6 RODO ust.1 lit. f – gdzie uzasadnionym interesem jest poznanie Państwa opinii na temat ofertowanych przez Grupę PWR produktów i usług, jak również poziomu satysfakcji klientów
  • wykonywanie analiz statystycznych i analitycznych (art.6 RODO ust 1 lit. f – gdzie uzasadnionym interesem jest weryfikowanie działalności gospodarczej realizowanej przez Grupę PWR)
  • dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami, co stanowi nasz uzasadniony interes (art. 6 RODO ust.1 lit.f )

3.5. Okres przechowywania Państwa danych osobowych w zależności od podstawy prawnej

a/  do momentu zrealizowania celu: np. umowy, obrony lub dochodzenia roszczeń

b/ do momentu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z powszechnie

obowiązujących przepisów np.rozliczenia podatkowe

c/ do momentu odwołania zgody

3.6. Komu możemy przekazywać Państwa dane osobowych

a/ podmiotom z naszej grupy kapitałowej: Hortpress, PWR, AgriContact,

b/ firmom, z którymi współpracujemy w zakresie realizacji zawartych umów:

operatorom pocztowym, kurierom, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, firmom, z którymi realizujemy działania marketingowe (email, call center, sms), firmom                świadczącym nam usługi z zakresu obsługi prawnej, księgowości, windykacji,                przeprowadzenia analiz biznesowych i marketingowych

Wymienieni odbiorcy posługują się Państwa danymi tylko zgodnie z naszymi poleceniami na podstawie wiążących nas umów.

c/ podmiotom, mającym prawo dostępu do danych na podstawie przepisów prawa np.

organom nadzoru, sądom, administracji skarbowej, etc.

Nie przekazujemy danych do państw trzecich.

3.7. Zautomatyzowane przetwarzanie i profilowanie

Państwa dane są przez nas przetwarzane w sposób zautomatyzowany, bądź częściowo zautomatyzowany, jednak nie podejmujemy wobec Państwa żadnych automatycznych decyzji mogących wywoływać wobec Państwa skutki prawne.

W oparciu o dostarczone przez Państwa dane na temat prowadzonej działalności staramy się w jak najlepszy sposób dobrać zakres kierowanych do Pani/Pana informacji marketingowych.

3.8. Państwa prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Ogólne Rozporządzenie 2016/679 określa, jakie prawa przysługują Państwu z uwagi na to, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, należą do nich:

a) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych każdej chwili może Pani/Pan wycofać zgody na posługiwanie się przez nas Państwa danymi osobowymi i realizację działań marketingowych. Jednak cofnięcie zgody nie ma wpływu na to, że mogliśmy posługiwać się tymi danymi przez okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem. Niekiedy cofnięcie zgody może uniemożliwić realizację takich działań jak np.: przesyłanie wiadomości drogą email, mms czy sms.

b) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

c) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

d) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

f) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Państwa szczególną sytuację – (gdy podstawą przetwarzania tych danych jest nasz prawnie uzasadnionego interes)

g) prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Dane te mogą Państwo przesłać innemu Administratorowi lub zażądać, abyśmy przesłali je bezpośrednio do innego Administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie zawartej z Państwem umowy lub na podstawie Państwa zgody.

h) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W każdym przypadku zachęcamy Państwa najpierw do kontaktu z Administratorem (Hortpress) w sposób opisany w pkt. 2. Kontakt w sprawach Państwa danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy się skontaktować z nami w sposób opisany w pkt. 3.2 Kontakt w sprawach Państwa danych osobowych

Ważne:

a/ prawo do wycofania udzielonych zgód

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez nas Państwa danymi osobowymi. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że mogliśmy posługiwać się tymi danymi przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem. W niektórych wypadkach cofnięcie zgody może uniemożliwić realizację takich działań jak np.: przesyłanie wiadomości drogą email, czy sms.

b/ prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

4. DANE OSÓB NIEPEŁNOLETNICH

Z założenia wszelkie działania Administratora kierowane są do osób pełnoletnich, mogących podejmować decyzje, bądź wpływać na ich podejmowanie. Jeśli opiekunowie prawni osoby niepełnoletniej posiądą informację o tym, że wypełniła ona formularz dostępny na stronach serwisów należących do PWR prosimy o skontaktowanie się z Administratorem w celu usunięcia tych danych z bazy

5. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Przedstawiona powyżej Polityka Prywatności może podlegać zmianom spowodowanym rozwojem technologii internetowej, bądź zmianami przepisów prawa. Użytkownik powinien cyklicznie zapoznawać się z zapisami tego dokumentu.