REGULAMIN SPRZEDAŻY

1. Sklep internetowy – www.hortpress.com – jest prowadzony przez Hortpress Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 7, spółką zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem (KRS): 0000028152, Regon: 002003965, NIP: 526-000-23-46

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

3. Zamówienia są składane za pośrednictwem strony internetowej www.hortpress.com. Bezpośrednio po złożeniu zamówienia zamawiający otrzymuje e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia. Jeżeli zamawiający nie otrzyma e-maila z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia (a wprowadzony w zamówieniu adres e-mail jest poprawny), oznacza to, że wystąpił błąd podczas jego wysyłania. W takiej sytuacji prosimy o kontakt telefoniczny z Działem Sprzedaży – 22 45 46 100.

4. W wypadku braku części lub całości zamówionego towaru w magazynie, klient jest o tym niezwłocznie informowany osobnym e-mailem i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowo, w całości po dodrukowaniu brakujących pozycji, anulowanie zamówienia).

5. Faktury VAT są wystawiane zawsze dla firm i instytucji oraz dla osób fizycznych (jeżeli w zamówieniu nie został podany numer NIP, wystawiamy fakturę bez niego).

6. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub je wycofać w całości do momentu jego wysłania. Jest to możliwe drogą elektroniczną na adres: info@hortpress.com lub telefoniczną: 22 45 46 100.

7. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Hortpress zastrzega sobie prawo do zmiany cen książek znajdujących się w ofercie i wprowadzania nowych towarów do oferty w wybranym przez siebie momencie.

8. Przy realizacji zamówienia zamawiający wybiera jedną z czterech form płatności:

 • pobranie – płatność następuje u kuriera w chwili odbioru przesyłki,
 • przelew bankowy (przedpłata) – zamówienie zostaje zrealizowane w chwili zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Hortpress Sp. z o.o.,
 • przelew on-line (dotpay) – klient zostaje automatycznie przekierowany na stronę banku (współpracującego z serwisem dotpay.pl) i dokonuje płatności, zamówienie jest realizowane niezwłocznie po jego otrzymaniu (jeżeli płatność została dokonana prawidłowo),
 • odbiór własny w siedzibie spółki (płatność gotówką).

9. Koszty przesyłki (transportu):

przy przesyłkach wysyłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej:

 • przy zamówieniach od 0 do 74,99 zł brutto – koszt przesyłki 5 zł brutto (list ekonomiczny);
 • przy zamówieniach od 75 do 149,99 zł brutto – koszt przesyłki 9 zł brutto (list ekonomiczny);
 • przy zamówieniach od 150 do 299,99 zł brutto – koszt przesyłki 15 zł brutto;
 • przy zamówieniach pow. 300 zł brutto – koszt przesyłki 0 zł;

przy przesyłkach wysyłanych za pośrednictwem firmy kurierskiej Fedex (za pobraniem, przelew tradycyjny i on-line):

 • przy zamówieniach od 0 do 299,99 zł brutto – koszt przesyłki 15 zł brutto;
 • przy zamówieniach pow. 300 zł brutto – koszt przesyłki 0 zł;

UWAGA! Przy zamówieniach, w których jedną z zamawianych pozycji jest prenumerata, przy wybraniu form płatności – „przelew (poczta)” koszty przesyłki pokrywa Hortpress, natomiast przy płatności „za pobraniem” (płatność kurierowi przy odbiorze) przy zamówieniach od 0 do 299,99 zł – dodatkowy koszt przesyłki wyniesie 15 zł netto, zaś przy zamówieniach pow. 300 zł – 0 zł.

10. Wszystkie zamówienia realizujemy najpóźniej trzy dni robocze po otrzymaniu zamówienia (lub zaksięgowania wpłaty na naszym rachunku bankowym – w wypadku płatności przelewem bankowych). W wypadku opóźnienia (spowodowanego np. brakiem towaru) informujemy o tym osobnym e-mailem.

11. Termin otrzymania przesyłki obejmuje czas realizacji oraz czas dostawy. Przesyłki są dostarczane przez:

 • Pocztę Polską – czas dostawy zazwyczaj od 5 do 10 dni roboczych (przesyłka ekonomiczna)
 • Firmę kurierską Fedex – przesyłka kurierska, czas dostawy zazwyczaj od 1 do 2 dni roboczych

12. Składając zamówienie, zamawiający akceptuje warunki określone w niniejszym regulaminie. W wypadku gdy zaistnieje potrzeba zmiany jakichkolwiek z nich, bardzo prosimy o kontakt (drogą mailową lub telefonicznie).

13. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku “O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony.

Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą. W ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zwrotu Wydawnictwo zwróci kwotę, na którą opiewa faktura VAT, przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

14. Reklamacje. W wypadku gdy zamówione książki posiadają wady (np. podwójnie zadrukowane strony, strony ułożone nie w kolejności), prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny w celu złożenia reklamacji.

15. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

16. Jeżeli przy złożeniu zamówienia klient wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, Wydawnictwo gwarantuje, że będą one używane jedynie w celach marketingowych Wydawnictwa i nie będą przekazywane innym podmiotom. W razie braku zgody na przetwarzanie danych osobowych, zostaną one wykorzystane jedynie do wystawienia faktury VAT.