100_lat

Pamiętniki mieszkańców wsi. Sto lat mojego gospodarstwa