kukurydza

Vademecum ochrony i nawożenia kukurydzy

Opis produktu

Vademecum ochrony i nawożenia kukurydzy” zostało opracowane pod redakcją naukową Profesorów Marka Korbasa i Pawła Beresia przy udziale 15 najlepszych autorytetów zajmujących się ochroną roślin (IOR – PIB w Poznaniu), nawożeniem (UP w Poznaniu) i odmianami (COBORU w Słupi Wielkiej) oraz najnowszymi  tendencjami w agrotechnice (IOR-PIB w Poznaniu).

W książce opisano w ujęciu bardzo nowoczesnym ujęciu najważniejsze agrofagi, czyli informacje o 8 najważniejszych patogenach, 10 chwastach i 8 szkodnikach. Wykorzystano w tym celu profesjonalne zdjęcia oraz rysunki faz rozwojowych roślin kukurydzy wg skali BBCH. Dla każdego agrofaga scharakteryzowano wszystkie substancje czynne, które aktualnie wchodzą w skład zarejestrowanych środków ochrony roślin.

W książce czytelnik znajdzie również rozdział o zrównoważonym nawożeniu opracowany wg tendencji, które wpisują się w integrowaną produkcję oraz ochronę kukurydzy i obejmują: regulację odczynu gleby, nawożenie podstawowe, nawożenie azotem, magnezem oraz mikro-elementami.

„Vademecum ochrony i nawożenia kukurydzy” powinno być szeroko wykorzystywane przez najlepszych praktyków oraz doradców.

Książka zawiera 208 stron opisów wraz z barwnymi fotografiami oraz wykresami i schematami.

Autorzy monografii:

Marek Korbas, Paweł K. Bereś, Adam Paradowski, Paweł Węgorek, Ewa Jajor, Joanna Horoszkiewicz-Janka, Joanna Zamojska, Przemysław Strażyński, Witold Szczepaniak, Łukasz Sobiech, Przemysław Kardasz, Jakub Danielewicz, Karolina Piecuch, Michał Czyczewski, Daria Dworzańska.