pszenica

Vademecum ochrony i nawożenia pszenicy

Opis produktu

“Vademecum ochrony i nawożenia” zawarta została tematyka związana z agrotechniką, w tym z płodozmianem, uprawą oraz siewem. Czytelnik odnajdzie również informacje dotyczące najnowszych odmian pszenicy ozimej i jarej oraz zrównoważonego nawożenia. “Vademecum” kończą informacje o adiuwantach, które pozwalają ograniczyć chemizację pszenicy, co wpisuje się w założenia integrowanej ochrony roślin.

“Vademecum ochrony i nawożenia pszenicy”  jest pierwszym w Polsce opracowaniem, które w sposób przystępny ułatwia realizację integrowanej produkcji i ochrony roślin i dlatego powinno być wykorzystywane przez praktykę rolniczą oraz doradców służb surowcowych przemysłu rolno-spożywczego.

Książka zawiera 276 stron opisów wraz z barwnymi fotografiami oraz wykresami i schematami.

Autorzy monografii:

Marek Korbas, Adam Paradowski, Paweł Węgorek, Ewa Jajor, Joanna Horoszkiewicz-Janka, Joanna Zamojska, Przemysław Strażyński, Witold Szczepaniak, Łukasz Sobiech, Przemysław Kardasz, Paweł Bereś, Jakub Danielewicz, Andrzej Najewski, Michał Czyczewski, Daria Dworzańska, Anna Skrzypek