abcFlorystyki

Nowe odmiany jabłoni

Opis produktu

Informacje zawarte w tej książce poszerzą wiedzę na temat odmian jabłoni, pomogą w podjęciu decyzji o wyborze odmiany, a jednocześnie pozwolą z sukcesem wprowadzić ją do produkcji. Książka składa się z 12 rozdziałów. Tematy: odmiany letnie, odmiany zimowe, odmiany jesienne, odmiany parchodoporne, zbiór i przechowywanie.

Autor: dr Dorota Kruczyńska