Początki sadownictwa w Grójeckiem

Opis produktu

Jest to książka o historii sadownictwa na południowym Mazowszu od czasów najdawniejszych do wybuchu II wojny światowej. Autorka ukazuje też w ogólnym zarysie rozwój tej dziedziny ogrodnictwa w Polsce, opierając się na materiałach źródłowych, informacjach zamieszczonych w prasie i przedwojennych książkach. W opracowaniu uwzględniono czynniki, które wpłynęły na upowszechnienie produkcji owoców oraz opisy dawnych sadów. W barwnej części folderu zamieszczono fotografie odmian, które dominowały w dawnych sadach.