Profesor Szczepan Aleksander Pieniążek

Opis produktu

Książka wydana z okazji 100. rocznicy urodzin Profesora Szczepana Aleksandra Pieniążka – wybitnego uczonego, organizatora i wieloletniego dyrektora Instytutu Sadownictwa w Skierniewicach, twórcy nowoczesnego polskiego sadownictwa. Autorka na podstawie publikacji Profesora oraz licznych artykułów, które ukazały się w prasie na Jego temat, przedstawia życie i działalność tego wielkiego człowieka, bez wątpienia najwybitniejszego autorytetu w dziedzinie ogrodnictwa w nauce światowej, popularyzatora sadownictwa w prasie, radiu i telewizji. Książka zawiera bibliografię podmiotową i przedmiotową.